เช็คเลย โอนเงินวันนี้ !กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก -ผู้สูงอายุ -ผู้พิการ รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันนี้

วันที่ 9 เดือนธันวาคม 2564 วันนี้กลุ่มบอบบาง อย่างเช่น เด็กเล็ก คนชรา ผู้พิการ จะได้รับเงินบริจาคเยียวยาประจำงวดธ.ค. 2564 โดยเด็กเล็กจะได้รับเงินสมทบลูกปริมาณ 600 บาท ส่วนคนชรา จะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีพคนชรา ตั้งแต่ 600-1,000 บาท ด้านผู้พิการ จะได้รับเบี้ยความพิการ 800 -1,000 บาท ดังนี้สามารถตรวจทานยอดเงินจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ หรือติดต่อที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้
สำหรับเนื้อหาการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา มีดังต่อแต่นี้ไป
เงินสมทบลูก
เด็กอ่อน-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) รับเงินอุดหนุนปริมาณ 600 บาท
ตรวจทานสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนลูกได้ 2 ช่องทาง
ผ่านเว็บไซต์ลิงค์ เว็บกรมธุรกิจการค้าเด็กและก็เยาวชน (คลิกที่นี่)
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางเมือง” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางเมือง”