ภายหลังจากมีกระแสดราม่าชาวเน็ตจับผิด นักจัดรายการวิทยุมะตูม เตเคยชินท์ ว่าจบที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจริงหรือไม่ ซึ่งทางต้นสังกัดอย่าง เอ-ไทม์ ก็ได้ตอบไปแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะกล่าวว่ารอคอยให้เจ้าตัวได้ออกมาแจกแจงด้วยตัวเอง

เอ-ไทม์ เผยแล้วเรื่อง ‘คำอ้าง’ ว่ามะตูมจบจากศิลปากร รอคอยเจ้าตัวแจงอีกรอบ

โดยปัจจุบัน นักจัดรายการวิทยุมะตูมก็ได้เผยประวัติการเล่าเรียนของตนให้กับสื่อมวลชน โดยได้เผยไว้ว่า

ประวัติการเล่าเรียนนักจัดรายการวิทยุมะตูม

ระดับอนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ โรงแรมชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี

แล้วหลังจากนั้นครอบครัวย้ายไปอยู่ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เข้าศึกษาต่อจนจบ Hauptschule (เปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3) ที่ Vorwerker school เมือง Lübeck

เข้าศึกษาต่อจนจบ Realschule ที่ Holstentor Realschule

แล้วหลังจากนั้นศึกษาต่อในสายอาชีพ (ausbildung) เป็นเวลา 2 ปี การค้นคว้าที่ Hansa school Lübeck ยังไม่จบการศึกษา

–ดร็อปรียน เพื่อดำเนินการธุรกิจสปาของที่บ้าน เป็นเวลา 2 ปี

– ฝึกฝนการทำงาน Theater Lübeck เป็นเวลา 3 ปี

– แล้วหลังจากนั้นตกลงใจกลับเมืองไทยเพื่อดูแลแฟนที่ป่วยไข้ในช่วงเวลานั้น

หมายเหตุ

*Hauptschule เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนเน้นความรู้ทั่วๆไป ดังเช่นว่า ภาษาเยอรมัน เลข วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ มีตั้งแม้กระนั้นชั้นที่ 5 ถึง 9 เมื่อจบชั้นปีที่ 9 จะได้รับประกาศนียบัตรม.ต้น เฮาพ์ชูลอับชลุส (Hauptschulabchluss) สามารถเข้าชั้นเรียนต่อด้านอาชีพประเภทช่างหรือบางครั้งอาจจะเรียนต่อชั้นที่ 10 ต่อไปก็ได้ ด้วยเหตุว่าการเรียนสายอาชีพบางสาขาต้องจบชั้นที่ 10

**Realschule โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเช่นกัน แม้กระนั้นจะมีตั้งแม้กระนั้นชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 10 วิชาที่เรียนจะมากกว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเฮาพ์ชูเล เมื่อจบชั้นที่ 10 จะได้ประกาศนียบัตรที่เรียกว่า ไม่ทท์เลเรไรเฟ (Mittlere Reife) และสามารถเรียนต่อสาย
อาชีพทุกสาขาได้ทันที

*ausbildung เป็นระบบการศึกษาประเภทหนึ่งของเยอรมนี ซึ่งจะมีอีกทั้งการเรียนทฤษฎีและการกระทำงานในองค์กรนั้นจริงๆธรรมดาแล้วจะมีช่วงเวลาการเรียน (และดำเนินการ) ประมาณ 3 ปี

dj matoom 1