วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

ทั้งนี้ ธงชาติ ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งเมืองไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีพัฒนาการเรื่อยๆมา จนกระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” สีแดง ขาว น้ำเงิน เป็นต้นว่าปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละช่วงมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาค้นคว้าแล้วก็เรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลก็เลยลงความเห็นเห็นด้วยกำหนดให้วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงที่ไปที่มาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 ก.ย. พ.ศ. 2560

ตามหลักฐานต่างๆแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ของฝรั่งเศส ทำให้เราทราบข้อมูลว่า ธงชาติไทยผืนแรกเกิดขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับการค้าขายทางน้ำในตอนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งธงชาติไทยผืนแรกนั้นเป็นธงผ้าสีแดงเกลี้ยง โดยมีเรื่องมีราวเล่าว่า มีเรือผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสแล่นเข้ามาถึงป้อมของไทย แต่ว่าไทยชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับ ด้วยเหตุว่าไทยไม่มีธงชาติเป็นของตัวเอง เนื่องจากว่าฮอลันดากับฝรั่งเศสไม่ค่อยจะลงรอยกัน เรือฝรั่งเศสก็เลยไม่ยินยอมยิงสลุตรับธงฮอลันดา (ยิงสลุตหมายถึงการยิงดินปืนออกจากปืนใหญ่ทั้งหมด เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามาอย่างเป็นมิตร) ข้างไทยก็เลยจำต้องแก้ด้วยการนำธงสีแดงเกลี้ยงขึ้นแทนธงชาติ เรือฝรั่งเศสก็เลยยอมยิงสลุต ตั้งแต่นั้นไทยก็เลยนับว่าธงสีแดงเป็นธงชาติ
แล้วก็เป็นวันที่ระลึกถึงจังหวะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 โดยมีประโยชน์สำคัญเป็น การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ในวันที่ 28 ก.ย. พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย