แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านขายของเราชนะ ที่สมัครสมาชิกร่วมโครงการเราชนะ ที่เว็บ www.เราชนะ.com และก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงใส่เงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ และก็ร้านขายของในโครงการคนละครึ่ง ที่แก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงใส่เงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของประชากรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) หลังโครงการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินส่งเสริมช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสวัววิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ งวดแรกจำนวน จำนวน 675 หรือ 700 บาท แล้วแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงใส่เงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของประชากรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
แนวทางการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรผลประโยชน์ที่รัฐ

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-การันตีการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
แนวทางการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน