หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 ก.พ.) สำนักงานบริหารหนี้ฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนจำหน่าย ดังเช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย รวมทั้ง บมจ.ไทยการซื้อขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” สะสมขั้นตอนการจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้ง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการจำหน่ายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นรวมทั้งเว็บ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกเหมาะแบงค์ตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• แบงค์ไทยการซื้อขาย
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทพ
• แบงค์กสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (ควรจะเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการจำหน่ายเหมาะ สาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย