เปิดเผยผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัยประสิทธิผลของวัคซีน “โมเดอร์ทุ่งนา” และก็ “ไฟเซอร์” สำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้องการได้รับเชื้อ “โควิด-19” โดยไม่เหมือนกันของวัคซีนทั้ง 2 จะเริ่มชี้ให้เห็นตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 3 อาทิตย์

ช่วงวันที่ 19 ม.ค. 2565 วารสาร New England Journal of Medicine แสดงผลการศึกษาเล่าเรียนเปรียบประสิทธิผลสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้องการได้รับเชื้อโควิด-19 จากการฉีดยาโมเดอร์ทุ่งนา และก็วัคซีนไฟเซอร์ ในประเทศกาตาร์ โดยทำการประเมินอุบัติการณ์ของการได้รับเชื้อโควิด-19 ภายหลังการได้รับวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาและก็วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และก็เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 2563-20 ต.ค. 2564

จากการศึกษาเล่าเรียนพบว่า คนที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาครบ 2 เข็ม ปริมาณ 192,123 ราย มีปริมาณผู้ติดเชื้อโรคทั้งหมด 878 ราย มีเพียงแค่ 3 รายที่มีอาการร้ายแรงจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลและรักษาในโรงหมอ แต่ไม่พบรายที่ร้ายแรงขั้นวิกฤติหรือทำให้เกิดการตาย ส่วนในกรุ๊ปของคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ปริมาณ 192,123 ราย มีปริมาณผู้ติดเชื้อโรคทั้งหมด 1,262 ราย มี 7 รายที่มีอาการร้ายแรง และก็ 1 รายที่เสียชีวิต โดยการได้รับเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีนครบแล้วทั้งคู่กรุ๊ปจะมีความข้องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

ดังนี้ จากการติดตามผลหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา มีอุบัติการณ์สะสมของการได้รับเชื้ออยู่ที่ 0.59% ส่วนกรุ๊ปคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ จะมีอุบัติการณ์สะสมของการได้รับเชื้อภายหลังจากได้วัคซีนนั้นสูงกว่า อยู่ที่ 0.84% (ดังแสดงในกราฟ วัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา เส้นสีน้ำเงิน และก็วัคซีนไฟเซอร์ เส้นสีแดง)
นอกจากนั้น ยังพบอีกว่าในกรุ๊ปพลเมืองที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา จะพบอุบัติการณ์ของการได้รับเชื้อโควิด-19 และก็การได้รับเชื้อจำพวกที่ร้ายแรงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ โดยไม่เหมือนกันของวัคซีนทั้งคู่นี้จะเริ่มชี้ให้เห็นตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกผ่านไปแล้วสามอาทิตย์

แม้กระนั้น สรุปแล้ววัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา จะพบอุบัติการณ์การของการได้รับเชื้อตอนหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งมีความกลมกลืนกับการค้นคว้าก่อนหน้าที่แสดงถึงระดับภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันในคนที่ได้รับวัคซีนทั้งคู่.

19-19