กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินอนุเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินอนุเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ทีแรกเกิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เนื่องจากเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร เพื่อผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ จึงควรต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเพิ่มอีก ผู้ประกันตนสามารถไต่ถามข้อมูลอื่นๆถึงที่เหมาะ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้งยัง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินอนุเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• ต่อจากนั้นเข้าระบบ ถ้าเกิดยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1