วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า โครงการ “พวกเราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและพวกเราเที่ยวด้วยกัน ที่รับรองตัวตนสำเร็จข้างในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่ปรารถนาตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะ
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดคำว่า “ตรวจสอบสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ทีแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์วันแล้ววันเล่าพฤหัสบดีจนถึงวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความปรารถนาขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความปรารถนาได้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นกัน
แม้กระนั้น กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบช่วงวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะจัดว่าผลการไตร่ตรองทบทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.