ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้าง

chino

ช่วงวันที่ 4 สิงหาคม64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ เนื้อหาการตระเตรียมข้อมูลองค์กร สำหรับยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “สิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล
1. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นความจำนง
• ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล จำพวกการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
• หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สัมพันธ์ มูลนิธิ
• ข้อมูลประธานที่มีอำนาจเซ็นชื่อสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อสำเนาถูก อีเมล*
• ข้อมูลผู้ประสานงานแผนการ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อสำเนาถูก อีเมล*
• แจ้งปริมาณวัคซีนที่ต้องการขอรับจัดแบ่ง
• หมายเหตุ : อีเมลของผู้กุมอำนาจเซ็นชื่อสูงสุดแล้วก็อีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่งusername/password สำหรับในการเข้าระบบ
• 2. วัคซีนสิโนฟาร์ม อัตราสำหรับองค์กร/นิติบุคคล โดสละ 888 บาท
• พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนปริมาณ 10% ของปริมาณวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกรุ๊ปผู้ด้อยโอกาส
• 3. ยื่นความจำนงผ่านระบบออนไลน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th
• ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. (ปริมาณ 100,000 ราย)