“ตรีนุช” เผยความเห็นที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการช่วยเหลือการศึกษาเอกชน (กช.) และก็ที่ทำการช่วยเหลือการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามสะดวก (กศน.) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมระบุกระบวนการดำเนินการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะสำหรับเพื่อการศึกษาและก็สิทธิของผู้เรียน ดังต่อไปนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา อาจารย์ และก็พนักงาน เตรียมพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ บางทีอาจไปเยี่ยมผู้เรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยตรึกตรองตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงศึกษาจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากโควิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมการจัดแจงเรียนการสอนในแบบธรรมดาเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.