โรงพยาบาลราชวิถียืนยันเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและเว็บไซต์รพ. รวมไปถึงผู้ที่นัดฉีดเข็ม 2 ให้เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดไว้

โรงหมอราชวิถี ออกประกาศให้ผู้ที่สมัครสมาชิกจองฉีดยาโควิด-19 ผ่านเว็บของโรงหมอราชวิถี แล้วก็สมัครสมาชิกผ่านแพทย์พร้อม (ที่ทำรายการสำเร็จ) รวมถึงผู้ที่มีนัดฉีดยาโควิด -19 เข็มที่ 2 จะยังคงได้รับการฉีดยาโควิด -19
ทางโรงหมอขอให้ราษฎรที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับบริการได้ตามวันแล้วก็เวลา ที่ได้นัดหมายเอาไว้ โดยสถานที่ฉีดยา สามารถติดต่อพอดี จุดคัดเลือกกรอง ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ รพ.ราชวิถี)

ทั้งนี้โรงหมอแจ้งว่าขอให้ราษฎรติดตามข่าวสารของรพ.แม้มีการเปลี่ยนชัดเจนข้อมูลให้รู้อีกครั้ง หรือแม้ต้องการสำรวจโปรแกรมการนัดหมายแล้วก็หนังสือรับรองการฉีดยาโควิด-19
ส่วนผู้ที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดยาโควิด -19 เป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ทางโรงหมอราชวิถีก็ได้มีข้อแนะนำในการเตรียมก่อนจะเข้ารับการฉีดดังต่อไปนี้

• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• กินน้ำมากมายๆก่อนมาฉีดยา
• เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ดังเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม แล้วก็งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• แม้มีโรคประจำตัว หรือกินยาประจำตัว โดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกันหรือยาที่ส่งผลทำให้เส้นโลหิตหดตัว ดังเช่นยารักษาโรคไมเกรน กลุ่ม ergotamine ควรขอความเห็นแพทย์ก่อนกระทำการฉีด
• ข้างหลังได้รับวัคซีน แม้มีลักษณะอาการเปลี่ยนไปจากปกติ ดังเช่นแขนขาอ่อนเพลีย ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว บอกไม่ชัด ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือแพทย์ทันที