รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงพยาบาลพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ท้องนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนโอกาส” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 ก.ค. 2564) เวลา 12:00 น.
ตามที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นโอกาสหนึ่งที่สามัญชนสามารถเลือกรับบริการได้ โรงพยาบาลพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนโอกาสดังที่กล่าวมาข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ ก็เลยขอให้ท่านที่ต้องการฉีดวัคซีนการันตีการจองแล้วก็ชำระค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงพยาบาลจะจัดการแบ่งสรรวัคซีนแล้วก็ฉีดให้แก่คุณต่อไป

ดังนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลระบุ ได้โปรดตรวจทานเงื่อนไข แล้วก็ข้อกำหนดต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขข้อกำหนดการจองวัคซีนโอกาส Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันแล้วก็ตอนที่จ่ายเงินก่อน-ข้างหลัง

2.ชำระค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวมาข้างต้นรวมค่าบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าหมอ (ถ้าเกิดมี)
3.ราคาดังที่กล่าวมาข้างต้นรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทแล้วก็ผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.หลังจากจ่ายเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการคืนเงินทุกกรณี ถ้าคราวหลังท่านไม่ปรารถนารับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะเสร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจทานแล้วก็เห็นด้วยสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง ในกรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยเกินไปหรือชักช้ากว่าระบุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังตั้งแต่นี้ต่อไป
• ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัคซีนแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดแนะให้แก่คุณมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป อย่างเร็วที่สุด (โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงต.ค. 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้เตรียมการวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าท่านไม่ปรารถนาจะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้กระทำการจองล่วงหน้าอย่างต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดหมายฉีดวัคซีน