นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผย ความเห็น มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความเห็นทางการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ปฏิบัติการสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร พูดถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความเห็นหลักการทำงานของรัฐบาลช่วงเหตุการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอีกทั้งมีการทำโปรโมทโฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรชมรมเพื่อพินิจความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ซึ่งนับว่าไม่เป็นกิจของวัด
นายน้องชาย พูดว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ลงความเห็นเห็นว่า พฤติกรรมดังที่กล่าวถึงมาแล้วของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และก็เป็นการให้ความเห็นที่ไม่เหมาะสม และก็มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวโยงปฏิบัติการถัดไป
นายน้องชาย พูดว่า ตนสั่งย้ำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รีบปฏิบัติการตามความเห็นมหาเถรชมรม (มส.) โดยเร็ว โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมทั้งหัวหน้าคณะสงฆ์ปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยวโยง พร้อมวิเคราะห์การกระทำของพระที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่กิจของวัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแวดวงพระสงฆ์และก็พระพุทธศาสนา.