คนละครึ่งเฟส 4 ย้ำ คนเก่าต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” รวมทั้งต้องใช้ครั้งแรกในระยะเวลาที่ระบุ ไม่เช่นนั้นระวังโดนตัดสิทธิ์ พร้อมเปิดให้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่ม 10 กุมภาพันธ์ นี้

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงาน คนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ “คนละครึ่งเฟส 4” ตามที่กระทรวงการคลังโดยสศค.เสนอ โดยช่วยเหลือวงเงินค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป, บริการนวดสปา, ทำผม, ทำเล็บ รวมทั้งบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่ง, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โดยภาครัฐช่วยในอัตราร้อยละ 50 ดังนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดเวลาโครงงาน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-30 เม.ย. 65 ให้กับประชากรผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงงานจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน โดยมีเนื้อหารวมทั้งระยะเวลาดำเนินโครงงานในพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

สมัครสมาชิก “คนละครึ่งเฟส 4” สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงงานแล้ว

1. ประชากรผู้ได้รับสิทธิ์โครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน ต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

2. ต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 22.59 น. ถ้าเกิดเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลือบางทีอาจจะนำมาพิเคราะห์เปิดให้สมัครสมาชิกอีกรอบ ซึ่งถ้าเกิดยังมุ่งหวังจะเข้าร่วมโครงงานฯ ต้องสมัครสมาชิกเช่นเดียวกับประชากรทั่วๆไป

3. ถ้าเกิดยืนยันสิทธิ์รวมทั้งใช้สิทธิ์โครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่ระบุสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นได้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สมัครสมาชิกคนละครึ่ง เฟส 4 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงงานแล้ว
ประชากรทั่วๆไปที่ยังมิได้เข้าร่วมโครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถสมัครสมาชิกได้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตราบจนกระทั่งจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์

สามารถใช้สิทธิ์โครงงานคนละครึ่ง ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

วิถีทางสมัครสมาชิก “คนละครึ่งเฟส 4”

1. กรณีเป็นประชากรที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงงานอื่นของเมืองที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2. กรณีประชากรที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงงาน “คนละครึ่งเฟส 4”

ประชากรที่มีสัญชาติไทย แก่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชน
ไม่เป็นผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังในวันที่ 25 เดือนมกราคม 65 ไหมเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงงานเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
ดังนี้ ก่อนที่จะมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขา หรือตู้กดเงินของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว.